dyrektor

   Dyrektor szkoły mgr Marek Paprocki


   Wicedyrektor mgr Beata Pszeniczna