ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

            

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 dzieci urodzone
2012 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu przyjmujemy z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia rodziców dokonanego na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu - MOJE MIASTO w dniach od 18 do 24 marca 2019 roku.

Warunkiem korzystania z elektronicznej rekrutacji do publicznych szkół, przedszkoli i żłobków na terenie miasta Mielca jest posiadanie profilu zaufanego założonego przez bank lub na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (informacja o sposobie założenia w zakładce) albo bezpośrednio w Urzędzie miejskim w Mielcu.

Strona internetowa do dokonania zgłoszenia: eurzad.um.mielec.pl

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę jest ZALOGOWANIE - ZALOGUJ PROFILEM,
następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO - EDUKACJA, na której rodzic dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły i podpisuje profilem zaufanym.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu, obejmuje ulice:

Aleje Świętego Jana Pawła II, Bajana, Bohaterów Września, Cicha, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Daszyńskiego, Dąbrowskiej, Grzybowskiego Tadeusza, Jana III Sobieskiego, Joselewicza, Kilińskiego (numery nieparzyste od 29 do 93 i numery parzyste 26 do 118A), Konfederacka, Lelewela, Limanowskiego, Matejki, Mielczewskiego, Mieleckiego, Modrzejewskiej, Ogrodowa, Osterwy, Reja, Rymanowskiego, Sękowskiego, 6 Sierpnia, Słoneczna, Staszica, Stefana Batorego, Teligi, Warszawska, Wiejska, Wybickiego, Wysockiego, Zamoyskiego, Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I (w miarę wolnych miejsc)
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice kandydatów wypełniają wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu - MOJE MIASTO w dniach od 18 do 24 marca 2019 roku.

Warunkiem korzystania z elektronicznej rekrutacji do publicznych szkół, przedszkoli i żłobków na terenie miasta Mielca jest posiadanie profilu zaufanego założonego przez bank lub na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (informacja o sposobie założenia w zakładce) albo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

Strona internetowa do dokonania zgłoszenia: eurzad.um.mielec.pl

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę jest ZALOGOWANIE - ZALOGUJ PROFILEM,
następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO - EDUKACJA, na której rodzic dokonuje zgłoszenia dziecka do szkoły i podpisuje profilem zaufanym.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji określonym w ZARZĄDZENIU NR 97/2019  Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23 stycznia 2019 roku.

W przypadku problemów z elektronicznym wypełnieniem zgłoszenia lub wniosku pomocy udzielają pracownicy sekretariatu szkoły od dnia 18 do 24 marca 2019 roku w godz. od 8.00 do 15.00.