Informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godz 9.00 dla klas I - III. Klasy pierwsze, wraz z rodzicami, spotkają się z wychowawcami w sali gimnastycznej, natomiast klasy drugie i trzecie w wyznaczonych salach lekcyjnych.
Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas IV - VIII odbędzie się o godz. 10.00 w wyznaczonych salach lekcyjnych. Ze względu na procedury związane z COVID 19 rodzice uczniów klas II - VIII nie będą mogli przebywać na terenie szkoły. Uczniowie w szkole na korytarzach i w toaletach mają obowiązek nosić maseczki lub przyłbice. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i zastosowanie się do procedur obowiązujących w szkole. Procedury te zostaną opublikowane w najbliższy poniedziałek na stronie internetowej szkoły, a także zostaną Państwu przekazane przez wychowawców klas.

Marek Paprocki
dyrektor szkoły

Godz. 9.00 – kl. 1 – 3

1a i 1b – rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej.
Rozpoczęcie roku szkolnego klasy 2 i 3 w n/w salach.

2a – sala 23
2b – sala 21
3a – sala 25
3b – sala 24
Godz. 10.00 – kl. 4 – 8

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w n/w salach.

4a – sala 22
4b – sala 17
5a – sala 18
5b – sala 19
6a – sala 5
6c – sala 16
kl. 6d – sala 21
7a – sala 23
7c – sala 3
kl. 7d – sala 7
8a – sala 15
8b – sala 9