Wejście do szkoły wyłącznie w sprawach administracyjnych
do sekretariatu od ulicy Kilińskiego (wejście służbowe).

Do szkoły może wejść rodzic ucznia klasy 1 tylko do wyznaczonej strefy i tylko przez najbliższe 2 tygodnie.

Rodzice uczniów kl. 2 – 8 nie wchodzą do budynku szkoły.

Rodzice, którzy chcą odebrać dziecko ze świetlicy zgłaszają to pracownikowi w dyżurce.