Zarządzenie  w sprawie zmiany trybu nauczania ze stacjonarnego na hybrydowe wraz z procedurą organizacji

pracy w okresie kształcenia na odległość.