Zgodnie z wytycznymi MEN klasy I - III, od 9-11-2020 przechodzą na system zdalny.

Zarządzenie