Z dniem 18 stycznia szkoła przechodzi z trybu nauczania zdalnego na hybrydowe.

Zarządzenie nr 2

Procedury bezpieczeństwa