- Wniosek o zapewnienie dostępności

- Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub przewodnika 

- Zgłoszenie uwag do dostępności