Informacja dotycząca nauki hybrydowej w kl. IV-VIII

 

  1. Od dnia 17.05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. zmienia się tryb nauczania w zakresie klas IV-VIII z formy zdalnej na hybrydową.
  2. Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII prowadzone są zgodnie z podziałem godzin i według harmonogramu:

 

Dzień

 

 

Klasa

17.05.2021

(poniedziałek)

18.05.2021

(wtorek)

19.05.2021

(środa)

20.05.2021

(czwartek)

21.05.2021

(piątek)

24.05.2021 (poniedziałek)

28.05.2021 (piątek)

4 a, b

Z

Z

Z

S

S

S

Z

5 a, b

Z

Z

Z

S

S

S

Z

6 a, c, d

S

S

S

Z

Z

Z

S

7 a, c, d

S

S

S

Z

Z

Z

S

8 a, b

Z

Z

Z

S

S

S

Z

 

S – nauka stacjonarna

Z – nauka zdalna

 

3.W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych, zapewniona jest tylko opieka w świetlicy szkolnej bez obiadów.

  1. Uczniowie klas IV-VIII (pozostający w danym dniu na nauce zdanej) w dalszym ciągu biorą udział w zajęciach zdalnych, zgodnie z tygodniowym planem nauczania poszczególnych klas.
  2. 5. Dla uczniów klas IV-VIII, których rodzice zgłoszą chęć korzystania z obiadów, w dniach nauki stacjonarnej według w/w tabeli, będą wydawane posiłki.
  3. Uczniów, którzy będą korzystać z obiadów, należy zgłosić do 13 maja 2021 roku (czwartek), (intendent - tel. 17-787 51 33 lub do wychowawcy - wiadomość w dzienniku elektronicznym).
  4. Obiady dla zgłoszonych uczniów klas IV-VIII będą wydawane w godz. 11.20 – 14.00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  5. Koszt obiadu to 4,50 zł x liczba dni nauki stacjonarnej w miesiącu maju 2021 r. + 31 maja dzień powrotu wszystkich uczniów do szkoły.

Klasy 4, 5 i 8 – kwota do wpłaty –18,00 zł (4 dni)

 Klasy 6 i 7 – kwota do wpłaty – 22,50 zł (5 dni)