Informacje o Rządowym Programie "WYPRAWKA SZKOLNA 2013" i druki potrzebne w tym zakresie można pobrać na stronie www.mielec.pl zakładka pomoc materialna dla uczniów lub w sekretariacie szkoły”.