Kwota wpłaty za obiady
w miesiącu marcu 2015 roku wynosi 77,70 zł.

Przed dokonaniem płatności przelewem,
jeżeli dziecko miało odliczenia w poprzednim miesiącu,
proszę o kontakt z intendentem.

 

Wpłat za obiady od dnia 01.02.2015 roku można dokonywać na podane niżej
konto Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu:

 

Bank PKO BP nr: 96 1020 4913 0000 9102 0132 6222

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.