Lekcja w dawnej 100-letniej szkole w Skansenie w Kolbuszowej wywarła na uczniach klasy IIC i IIIA ogromne wrażenie. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, zobaczyły zabytkowe przybory szkolne i pomoce dydaktyczne z drewnianym kałamarzem i bibularzem na czele.

Wędrując szlakiem zwiedziły dawne chałupy z drewna, kryte strzechą i gontem. Poznały historię wsi Lasowiaków.