foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Lekcja w dawnej 100-letniej szkole w Skansenie w Kolbuszowej wywarła na uczniach klasy IIC i IIIA ogromne wrażenie. Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, zobaczyły zabytkowe przybory szkolne i pomoce dydaktyczne z drewnianym kałamarzem i bibularzem na czele.

Wędrując szlakiem zwiedziły dawne chałupy z drewna, kryte strzechą i gontem. Poznały historię wsi Lasowiaków.

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.