foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 

1) strona do logowania do dziennika elektronicznego: mielec-dziennik.pzo.edu.pl

2) instrukcja dla rodziców logujących się na Wywiadówka 24

3) możliwość ustawienia powiadomień w dzienniku elektronicznym:

 Po otrzymaniu dostępu i pierwszym zalogowaniu do dziennika elektronicznego Wywiadówka24 należy włączyć możliwość otrzymywania powiadomień w zakładce Ustawienia zgodnie z poniższą instrukcją oraz sprawdzić czy jest podany prawidłowy adres email.

Uwaga! Pierwsze logowanie do dziennika (wraz ze zmianą hasła tymczasowego) należy dokonać na komputerze.

 

Instrukcja do logowania

 

Informujemy, że od 1 września 2021r. wejście do szkoły będzie tylko i wyłącznie od ulicy Kilińskiego wejściem służbowym ze względu na remont sali gimnastycznej do odwołania!

Uwaga!
Z jednym dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba dorosła.

Uczniowie klas 1 oraz uczniowie nowo przyjęci będą mogli wchodzić
do budynku szkoły tylko z jednym rodzicem przez pierwszy tydzień września
natomiast pozostali rodzice tak jak w poprzednim roku szkolnym nie wchodzą
do szkoły ze względu na obostrzenia.

ZASADY BEZPIECZNEGO UDZIAŁU W ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO
DOTYCZĄCE UCZNIÓW I RODZICÓW.

  1. Wejście na teren szkoły możliwy tylko po obowiązkowej dezynfekcji rąk
    i założeniu maseczki zakrywającej usta i nos.
  2. Należy zachować zalecany dystans społeczny podczas wchodzenia na teren szkoły
    oraz przy przemieszczaniu się w budynku.


Zapisu do świetlicy szkolnej i na obiady można dokonać pobierając Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i Kartę zgłoszenia ucznia na obiady na rok  szkolny 2021/2022, ze strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły. Po uzupełnieniu karty należy złożyć w świetlicy szkolnej w terminie: 23-24.08.2021 r. (poniedziałek i wtorek) w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00.
lub w sekretariacie szkoły do dnia 27.08.2021r. w godz. 8.00-15.00.
Informacja dotycząca bezpłatnych posiłków
Rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla swoich dzieci. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – 792,00 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, gdzie również należy składać wnioski.

 

Karta zgłoszenia na świetlicę szkolną 

Karta zgłoszenia na obiady

Oświadczenie rodziców - regulamin

Upoważnienie do odbioru dziecka

Pan Prezydent Miasta Mielca w ramach akcji "Zamień szóstkę na wejściówkę" nagradza aktywnych uczniów mieleckich szkół podstawowych  (kl. 4-8) i średnich, którzy na koniec roku szkolnego 2020/2021 otrzymali z wychowania fizycznego ocenę celującą. Aby otrzymać bilet na basen należy podejść ze świadectwem do siedziby MOSiR przy ul. Solskiego, gdzie w okresie od 28 czerwca do 2 lipca 2021r. w godz. 9:00 - 14:00 będą wydawane bilety.

Podkategorie

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

Content modules display article and other information from the content component.

User modules interact with the user system, allowing users to login, show who is logged-in, and showing the most recently registered users.

These modules display information from components other than content and user. These include weblinks, news feeds and the media manager.

Utility modules provide useful functionality such as search, syndication and statistics.

Navigation modules help your visitors move through your site and find what they need.

Menus provide your site with structure and help your visitors navigate your site.  Although they are all based on the same menu module, the variety of ways menus are used in the sample data show how flexible this module is.

A menu can range from extremely simple (for example the top menu or the menu for the Australian Parks sample site) to extremely complex (for example the About Joomla! menu with its many levels). They can also be used for other types of presentation such as the site map linked from the "This Site" menu.

Breadcrumbs provide users with information about where they are in a site.

Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

Plugin ImagePlugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla. Help

Here is where I will blog all about the parks of Australia.

You can make a blog on your website by creating a category to write your blog posts in (this one is called Park Blog). Each blog post will be an article in that category. If you make a category blog menu link with 1 column it will look like this page, if you display the category description then this part is displayed.

To enhance your blog you may want to add extensions for comments, interacting with social network sitestagging, and keeping in contact with your readers. You can also enable the syndication that is included in Joomla (in the Integration Options set Show Feed Link to Show and make sure to display the syndication module on the page).

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a user who is in the suppliers group.  

Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page. That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.