foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Świetlica szkolna „Jedyneczka”

Kierownik świetlicy –  Dagmara Barbarzak

Wychowawcy:       Beata Paterak, Anna Litwin, Monika Kawecka-Cyran, Sylwia Ryguła, Mateusz Załucki, Kamil, Zaskalski, Ewelina Machnik.

Celem świetlicy jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących klas  I – III (w uzasadnionych przypadkach uczniowie klas starszych oraz uczniowie rodziców bezrobotnych po zwróceniu się z podaniem uzasadniającym do dyrektora szkoły).

Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 16.00. Do dyspozycji dzieci są trzy sale. Świetlica wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz w liczne gry i pomoce. Dzieci mają do dyspozycji biblioteczkę świetlicową. Uczniowie mają możliwość odrabiania prac domowych, a także poszerzania
i rozwijania zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnych zajęciach, imprezach i konkursach przeprowadzanych według rocznego planu zajęć. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i zjedzenia posiłku. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Prowadzona od lat akcja charytatywna „Zakrętka” jest wciąż aktualna – zachęcamy więc wszystkich do włączenia się w akcję poprzez zbieranie plastikowych zakrętek. Nasza działalność systematycznie wspiera dzieci potrzebujące, których liczba rośnie z każdym rokiem.

Do dyspozycji jest także stołówka, w której można zjeść dwudaniowy posiłek w godz. 11.20 – 14.00. Posiłki spożywane są według ustalonego harmonogramu.

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.