Stołówka

Odpłatność za obiady w miesiącu maju 2019r. wynosi 48zł dla osób, które w mc kwietniu wpłaciły pełną odpłatność 60zł (rozliczenie uwzględnia dni strajku).
Pozostałe osoby, które nie dokonały płatności w mc kwietniu są zobowiązane do zapłaty w mc maju 108zł (rozliczenie uwzględnia dni strajku).
Klasa 8b i 8c dodatkowo odliczają kwotę 4zł z tytułu wycieczki.
Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach są przyjmowane dzień wcześniej do godziny 14:00 
pod nr 17 787 51 33. Termin wpłat za obiady upływa 8 maja.

 

 Dokumenty do pobrania: obiady-oświadczenie