foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

Informacja

  Wpłaty za obiady od stycznia 2022 roku będą dokonywane z dołu czyli na koniec każdego miesiąca z terminem wpłaty do 10 dnia miesiąca następnego.

Za miesiąc styczeń termin zapłaty przypada na 10 luty 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wdrożonym nowym systemem programowym za nieterminowe wpłaty system automatycznie naliczy odsetki, które spowodują zwiększenie wymagalnej należności do zapłaty w miesiącu następnym.

Jadłospis

Plik do pobrania

Regulamin stołówki

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.