foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje o możliwości ubiegania się o pomoc

w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, gdzie również należy składać wnioski.

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.