foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

szafer

Władysław Szafer (1886-1968) - patron naszej szkoły.

Urodził się 23 lipca 1886 roku w Sosnowcu. Naukę rozpoczął w Szkole Męskiej w Mielcu. Kolejnym etapem edukacji było gimnazjum w Rzeszowie zakończone zdaniem matury w 1905 roku. W tym samym roku podjął studia botaniczne na Uniwersytecie w Wiedniu. W 1908 roku przeniósł sie na Uniwersytet Lwowski, gdzie w 1910 otrzymał tytuł doktora filozofii. Adiunkt w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. Od 1917 roku profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i równocześnie dyrektor Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Rektor UJ w latach 1936-1938, tajny rektor w czasie II wojny światowej. Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody od chwili jej powstania w 1926 do 1949. Organizator i dyrektor Instytutu Botaniki PAN oraz założyciel Zakładu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, inicjator utworzenia Ligi Ochrony Przyrody w 1926 roku. Przyczynił sie do powstania większości polskich parków narodowych. Założyciel i redaktor czasopism "Ochrona Przyrody" i "Chrońmy Przyrodę Ojczystą". Prowadził badania naukowe z dziedziny paleobotaniki, ochrony przyrody, fitosocjologii, systematyki i geografii roślin, biologii kwiatu. Autor map geobotanicznych Polski i Tatr, odkrywca flory plioceńskiej okolic Krościenka nad Dunajcem, twórca systematyki modrzewi Europy i Syberii. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Karola w Pradze, członek Royal Society w Edynburgu, Duńskiej Królewskiej Akademii Nauk i Literatury, Fińskiej AN i Niemieckiej Akademii Przyrodników w Halle. Członek honorowy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Autor ok. 70 prac naukowych, m. in. monografii "Życie kwiatów", współautor wielotomowego wydania "Flora Polski". W uznaniu zasług Szafera dla idei międzynarodowej ochrony przyrody jego nazwisko umieszczone zostało na liście honorowej Światowego Funduszu na Rzecz Dzikich Zwierząt" (World Wildlife Fund).

Władysław Szafer dzieciństwo spędził w Mielcu i uczęszczał do naszej szkoły. Jego imię szkoła otrzymała 10 czerwca 1981 roku.

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.