foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

10 października to jeden z ważnych dni  dla każdego ucznia klasy I. W tym dniu odświętnie ubrani  pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Z pomocą uczniów klas starszych, pierwszacy zaprezentowali swoje umiejętności. 
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły, ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.
Następnie koleżanki i koledzy z klas II życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią, wręczając każdemu upominek.

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.