foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Samorząd Uczniowski włączył naszą szkołę do projektu "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF".

                W związku z tym ogłaszamy konkurs wiedzy o prawach dziecka dla klas 4-8. Prosimy, aby z każdej klasy wybrać po dwie osoby, które wezmą udział w tym konkursie.

                Ogłaszamy też konkurs plastyczny pt. "Prawa dziecka" dla wszystkich uczniów z klas 1-8. Technika dowolna, format dowolny. Prace można składać do 20 listopada do biblioteki szkolnej i do pedagoga szkolnego.

Na uczestników konkursu czekają nagrody!!!

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane podczas andrzejkowej dyskoteki szkolnej!

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.