foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

spotkanie pierwsze

 W dniu 26.09.2020r uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką mgr IZYDORA INGRAMA brali udział w VI Edycji Ligi Strzeleckiej.

W zawodach organizowanych dla uczniów klas ósmych Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowali:

MICHAŁ BĄK [57/100], EMILIA BIELASKA [ 58/100], AURELIA DUDA [ 31/100],  z klasy VIII „a”, MIKOŁAJ KLICH [60/100], KAROL KOŃCZYK [38/100], DARIA KUSEK  [49/100], MIŁOSZ STREB [33/100] z klasy VIII „b”.

W nawiasie przy zawodniku zostały podane zdobyte punkty na ilość możliwych do zdobycia.

Z wyżej wymienionych osób najlepszy wynik uzyskał MIKOŁAJ KLICH [ 60 pkt na 100 możliwych], II miejsce zająła EMILIA BIELASKA, która uzyskała 58 pkt na 100 możliwych, a na miejscu III znalazł się MICHAŁ BĄK, który zdobył 57 pkt na 100 możliwych.

Pierwsze wrześniowe spotkanie strzeleckie było zarazem inauguracją kolejnej edycji ligi młodzieżowej, która będzie odbywać się 1-2 razy w miesiącu aż do zakończenia roku szkolnego, jeżeli tylko pozwolą na to warunki związane z pandemią. Pierwsze spotkanie mimo reżimu sanitarnego i dystansu społecznego spowodowanego pandemią koronawirusa Covid-19 przyciągnęło znaczną liczbę uczestników. W pierwszych zawodach strzeleckich uczestniczyło ponad 40 osób z trzech zaproszonych szkół.

Otwarcia ligi strzeleckiej dokonał Izydor Ingram prezes działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 UKS „SOKÓŁ”, a część techniczną i zapoznawczą z bronią poprowadzili  panowie odpowiedzialnymi za prowadzenie zawodów ze strony LOK Mielec Wiesław Lipiński oraz Edward Bielaszka.   

Zawody strzeleckie będą się odbywały w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z Edukacji dla Bezpieczeństwa. Mają na celu naukę i doskonalenie techniki strzeleckiej, zorganizowanie dla młodzieży czasu wolnego w ciekawy sposób, integrację uczniów oraz rywalizację sportową w duchu fair play. Uczniowie będą strzelać z odległości 50 m do tarcz nt/23p z postawy leżącej z karabinka bocznego zapłonu 22 LR. Każdy będzie miał do oddania 13 strzałów [3 strzały próbne i 10 ocenianych].

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.