foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 w Mielcu formuję, że od dnia 26 X 2020 (poniedziałek) szkoła realizuje nauczanie w formie zdalnej dla uczniów klas 4-8. Natomiast nauczanie dla uczniów klas 1-3 odbywa się stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas 1-3 oraz wydawane są obiady dla zapisanych dzieci.

Zajęcia lekcyjne dla klas 4-8 odbywają się zgodnie z planem lekcji w aplikacji Teams. Lekcja trwa co najmniej 30 minut - zajęcia muszą się rozpoczynać zgodnie z godzinami dzwonków w szkole.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.