foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 114 tysięcy złotych na zakup wyposażenia, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Dzięki otrzymanemu wsparciu został zakupiony w roku 2022r. poniższy sprzęt:

Drukarka 3D wraz z akcesoriami, w tym z laptopami – 2 szt.,

Filament do drukarki 3D – 100 szt.,

Mikrokontroler – 1 szt.,

Stacja lutownicza  – 1 szt.,

Kamera z akcesoriami – 1 szt.,

Aparat fotograficzny z akcesoriami – 1 szt.,

Statyw z akcesoriami – 1 szt.,

Mikroport z akcesoriami – 1 szt,

Mikrofon kierunkowy – 1 szt.,

Oświetlenie do realizacji nagrań – 1 szt.,

Gimbal – 1 szt.,

Dron do nauki DJI Tello Edu – 2 szt.,

Inteligentny elektryczny pociąg Intelino Smart Train wraz z akcesoriami – 4 zestawy

Robot mBot Explorer Kit – 1 szt.,

Stoły warsztatowe do pracowni – 5 szt.,

Taborety mobilne – 9 szt.,

Szafa metalowa narzędziowa – 2 szt.,

Maszyna do szycia Brother FS20 z wyposażeniem – 3 szt.,

Narzędzia do obróbki drewna i metalu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

 

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

 

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
  • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
  • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
  • Rozwój merytoryczny nauczycieli.

 

Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
  • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
    z przygodą;
  • Odkrywanie i rozwój talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych.

 

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również 
w przygotowaniach do konkursów.

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.