foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

7 lutego nasza szkoła gościła w swoich progach przyszłych uczniów i ich rodziców. Na początku goście obejrzeli przedstawienie, w którym wystąpili członkowie szkolnych zespołów artystycznych (teatralnego, muzycznego, tańca nowoczesnego i czirliderek)  oraz laureatki ogólnopolskich  konkursów: piosenki i recytatorskiego. Dyrektor – Marek Paprocki przekazał rodzicom informacje na temat funkcjonowania szkoły, działalności świetlicy, pedagoga, logopedy, biblioteki oraz możliwości zapisania dzieci do tworzonej pierwszej klasy o profilu tanecznym.

Następnie dzieci zwiedzały szkołę, brały udział w przygotowanych dla nich zajęciach, poznały swoje przyszłe nauczycielki i mogły zapisać się do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014. Wszystkich jeszcze niezdecydowanych zapraszamy do Jedynki, bo to radosna szkoła, w której uczniowie nie tylko uczą się, ale także zdobywają sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych, a po lekcjach mogą rozwijać swoje talenty w różnorodnych kołach zainteresowań. Przypominamy, że tworzona jest klasa pierwsza o PROFILU TANECZNYM!

                                                                                                                             Elżbieta Witek


Copyright © 2022 High School Rights Reserved.