foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

W dniach 17-28 maja 2021r. nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskiej Kampanii "Tydzień Ulgi" organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem kampanii jest obniżenie stresu związanego z powrotem uczniów do szkoły. Działania nauczycieli mają polegać na podarowaniu uczniom tygodnia bez sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych, odpytywania oraz zadań domowych. Wszystko po to aby obniżyć stres towarzyszący młodzieży na co dzień i zadbać o dobrostan psychiczny uczennic, uczniów, nauczycielek i nauczycieli po powrocie do szkoły.

Ze względu na naukę hybrydową, akcja ta będzie trwała w naszej szkole od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r., aby każda klasa mogła wziąć udział w kampanii.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.