foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć o Powstańcach Warszawskich, biorąc udział         w projekcie edukacyjnym BohaterON – Włącz historię.  Celem podjętych przez nas działań jest przekazywanie historii Polski XX w. tak,  by młodzi ludzie mogli ją zrozumieć, poczuć, szanować. W realizację zadania włączyli się harcerze ZHR  z  8 Mieleckiej Drużyny Harcerek „Ad Astra”,   z 16 Mieleckiej Drużyny Harcerek „Róża Wiatrów” i z  Hufca ZHP im. Jana Bytnara z Kolbuszowej.  Harcerze z zaangażowaniem przygotowali i przeprowadzili grę terenową, podczas której wraz z uczniami uciekali do schronu przed nalotem, opatrywali rannych, chowali się  przed patrolem niemieckim, wykonywali biało-czerwone opaski i słuchali opowieści o Powstańcach Warszawskich.  Najmłodsze dzieci na świetlicy rysowały mundur harcerski, śpiewały piosenki, poznały harcerskie umundurowanie.

W ramach kampanii BohaterON na lekcjach wychowawczych uczniowie wysłuchali słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei” i zobaczyli Powstanie Warszawskie oczami małego chłopca - żołnierza.  Przez szkolny radiowęzeł przypomniane zostały najważniejsze informacje dotyczące Powstania Warszawskiego. Można je było również przeczytać na gazetce szkolnej.

W realizację projektu włączyło się wielu uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły. Dziękujemy wszystkim za wspólną pracę, zaangażowanie i każdą okazaną pomoc.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.