foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Podczas tegorocznych ferii zimowych organizujemy w naszej szkole wypoczynek dla uczniów klas I – III.

Zajęcia odbywać się będą codziennie od 900 do 1300.

I –  turnus  14.02. – 18.02.2022r.  (do 15 osób)   

II – turnus  21.02. – 25.02.2022 r. (do 15 osób)

Karta zapisu, upoważnienia, oświadczenia są dostępne na szkolnej stronie internetowej, w sekretariacie i świetlicy szkolnej.

Dziecko można zapisać na jeden lub obydwa turnusy. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń ( wypełniona i złożona karta kwalifikacyjna uczestnika).

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28.01.2022 r. do godziny 15:00.

Do pobrania:

Karta

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.