foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

       Dnia 12 stycznia 2022 roku w Tarnobrzegu odbył się etap rejonowy XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 –1683. Od Obertyna do Wiednia.”
Ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego zakwalifikowanych do II rejonowego etapu zostało 60 uczniów, w tym
4 z naszej szkoły. Uczestnicy musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej wykraczającymi poza podstawę programowąi wiedzą dotyczącą oręża polskiego w latach 1531-1683.

 Jesteśmy dumni z tego, że do następnego, III etapu Konkursu zakwalifikowali się młodzi historycy z naszej szkoły:

  • Kajetan Fila z kasy VI b, który uzyskał 83% poprawnych odpowiedzi, opiekun Bożena Kozioł
  • Maciej Schab z klasy VI b, który uzyskał 80% poprawnych odpowiedzi, opiekun Bożena Kozioł

Sukces jest tym większy, bo Kajetan i Maciej są jednymi z najmłodszych uczestników tego konkursu O trudności rywalizacji świadczy to, iż jedynie 22 uczniów z województwa podkarpackiego zakwalifikowało się do III etapu.

Życzymy sukcesów na kolejnych etapach!!!

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.