foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

KONKURS POETYCKI  dla uczniów z klas IV – VIII 
"Z czym ci się kojarzy wiosna?"

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie i dostarczenie do
    21 marca 2022r. do biblioteki szkolnej jednego wiersza (min. 3 zwrotki) z informacją o autorze (imię nazwisko, klasa);
  • Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach;
  • Tematem wierszy jest wiosna, przeżycia i wrażenia z nią związane;
  • Wiersz może być napisany ręcznie (czytelnie) lub przepisany na komputerze, na kartce formatu A 4.

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.