foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

Prezydent Miasta Mielca informuje, że postępowanie uzupełniające do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec odbędzie się

w dniach 25 lipca 2022 r. - 2 sierpnia 2022 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

ul. Kilińskiego 37

39-300 Mielec

Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona przez naszą szkołę:

 

Haromonogram rekrutacji określa:

ZARZĄDZENIE NR 1253/2022 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/804573/Zarz%C4%85dzenie-1253_2022

 

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu – MOJE MIASTO 

 

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę https://eurzad.um.mielec.pl//  jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia  lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA  PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ
OBYDWOJE RODZICÓW.

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.