foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 

W NASZEJ SZKOLE REALIZOWANY JEST PROJEKT:

„Nauka przez dialog – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX „Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej  Mielec, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb oraz stworzenie warunków do indywidualnej pracy z uczniami przez doposażenie szkół.

 

Czytaj więcej: Projekt  "Nauka przez dialog - Indywidualizacja"

Jak piękny i wartościowy jest każdy człowiek powinien wiedzieć  każdy z nas.

           Dzieci z SP1 w Mielcu występujące w teatrzyku świetlicowym „Świetliki”, przygotowały pod opieką wychowawcy świetlicy pani Beaty Paterak współczesną wersję bajki „O królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”.

           Przesłaniem bajki jest myśl, że piękno człowieka tkwi w jego wnętrzu. To dobre serce decyduje o człowieczeństwie. Przedstawienie zostało wystawione w Wojsławiu dla dwóch grup z OREW i z ŚDS. Widzom bardzo podobało się przedstawienie, świadczyły o tym żywiołowe oklaski i uśmiechy w trakcie przedstawienia.

Czytaj więcej: "Świetliki" w Wojsławiu

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.