foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

 
Zgodnie z harmonogram rekrutacji określonym w ZARZĄDZENIU NR 910/2021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28 stycznia 2021 roku

rodzice kandydatów zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu,
 
w terminie: 26 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.
 
Potwierdzenia woli przyjęcia kandydata należy dokonać w elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu - MOJE MIASTO .
 
 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.