foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

TERMIN: I TURNUS  05.07 – 09.07.21r.

                II TURNUS 12.07 – 16.07.21r.

Karta zapisu, upoważnienia, oświadczenia oraz regulamin są dostępne na szkolnej stronie internetowej, w sekretariacie i świetlicy szkolnej.

Dziecko można zapisać na jeden lub obydwa turnusy. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za tydzień półkolonii – 95 zł
Płatność  za pierwszy tydzień – od 1 lipca do 5 lipca 2021r.

Płatność za drugi tydzień- od 1 lipca do 12 lipca 2021r.

Brak wpłaty spowoduje, że dziecko nie będzie przyjęte na półkolonie.

Dane do wpłaty za półkolonie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu, Kilińskiego 37, 39-300 Mielec

nr rachunku: 94 1020 4913 0000 9402 0156 0366

tytułem: imię i nazwisko dziecka, turnus

 

Załączniki:

Regulamin półkoloni

Karta I

Karta II

 

Program:

Program zajęć profilaktyczno - sportowo – rekreacyjnych

PÓŁKOLONIA SP1 2021 – I turnus (05.07 – 09.07)

 

 

6.30                 Rozpoczęcie zajęć i czynności organizacyjne

7.00 – 8.30      Gry i zabawy stolikowe

8.30 – 9.00      Śniadanie

9.00 – 10.00    Pogadanki, zajęcia profilaktyczne

10.00 – 13.30  Zajęcia w terenie :

                        5 lipca – Kino Cinema „ Raya i ostatni smok”

                        6 lipca – Kąpielisko odkryte

                        7 lipca – Wycieczka do skansenu w Kolbuszowej:

                                       Zwiedzanie oraz zajęcia tematyczne „ Jak

                                          Wojtek został strażakiem – z wizytą w remizie”

                                          i „ Kiecki w malowanej skrzyni – dawna miejska

                                          moda”

                          8 lipca – Kąpielisko odkryte

                        9 lipca – Wrotkarnia „Wrotki na wypasie”

13.30 – 14.00  Obiad

14.00 – 15.30  Zajęcia w szkole (zajęcia plastyczne, muzyczne,

                        ruchowe, gry i zabawy, projekcje bajek)

 

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć mogą ulegać drobnym przesunięciom ( nie dotyczy godziny rozpoczęcia

i zakończenia półkolonii).

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn niezależnych od niego.

 

 

 

 

 

 

 

Program zajęć profilaktyczno - sportowo – rekreacyjnych

PÓŁKOLONIA SP1 2021 – II turnus (12.07 – 16.07)

 

 

6.30                 Rozpoczęcie zajęć i czynności organizacyjne

7.00 – 8.30      Gry i zabawy stolikowe

8.30 – 9.00      Śniadanie

9.00 – 10.00    Pogadanki, zajęcia profilaktyczne

10.00 – 13.30  Zajęcia w terenie :

                        12 lipca – Kino Cinema „ Mustang z Dzikiej Doliny”

                        13 lipca – Kąpielisko odkryte

                        14 lipca – Wycieczka do Wioski Indiańskiej MANITU

                                          w Pacanowie

                          15 lipca – Kąpielisko odkryte

                        16 lipca – Centrum zabawy WyWrotki

13.30 – 14.00  Obiad

14.00 – 15.30  Zajęcia w szkole (zajęcia plastyczne, muzyczne,

                        ruchowe, gry i zabawy, projekcje bajek)

 

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć mogą ulegać drobnym przesunięciom ( nie dotyczy godziny rozpoczęcia
 i zakończenia półkolonii).

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn niezależnych od niego.

 

 

 

 

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.