foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Miło mam poinformować, że uczennice naszej szkoły – Emilia Bielaska  z klasy 8a  i Lena Rucka z klasy 8b zostały laureatkami XXVII edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku temat wiodący brzmiał:  Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia.

W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz? Emilka i Lena poszukiwały śladów Prymasa Tysiąclecia w różnych środowiskach, wśród rówieśników, rodziców, harcerzy, nauczycieli, księży, samorządowców, polityków. Na podstawie przeprowadzonych rozmów powstał reportaż, którego mottem stały się słowa Stefana Wyszyńskiego: „ Nie wystarcza, że nie czynimy nic złego, trzeba, abyśmy czynili  dobrze”.  Dziękujemy wszystkim, dzięki którym praca mogła powstać. Dziękujemy panu Posłowi Fryderykowi Kapinosowi, panu Dyrektorowi SP 1 Markowi Paprockiemu, pani Jolancie Dudzik, pani Magdalenie Bielasce, księdzu Jarosławowi Gieńcowi, Kindze Kapinos, Amelii Bajor za poświęcony czas i cenne refleksje.

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.