foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

               Dzięki współpracy naszej szkoły ze Specjalistyczną Poradnią Psychologino – Pedagogiczną w Mielcu klasa 7d mogła zostać objęta pilotażowym projektem edukacyjnym "Wspieranie procesu uczenia – Odkryj swoje zdolności". Celem projektu było stworzenie programu wsparcia uczniów w procesie uczenia się, poprzez rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz czynników emocjonalno – motywacyjnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych. Autorkami projektu są panie Gerta Fijołek i Aleksandra Narowska – Bryła ze SPPP w Mielcu, a przy realizacji współpracowali: pani Jolanta Piasecka – Skowron – SPPP w Mielcu, pani Ewa Gardulska – psycholog z SP 1, nauczyciele uczący w klasie 7d i rodzice.

Mamay nadzieję, że realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie indywidualnych potrzeb uczniów, pozwoli im odnieść sukces w nauce.

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.