foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zapisy na półkolonie w SP 1

 

TERMIN:      I TURNUS  04.07.22r -08.07.22r.

                    II TURNUS 11.07.22r -15.07.22r.

Karta zapisu, upoważnienia, oświadczenia są dostępne na szkolnej stronie internetowej, w sekretariacie i świetlicy szkolnej.

Dziecko można zapisać na jeden lub obydwa turnusy. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za tydzień półkolonii – 130zł


Płatność  za pierwszy tydzień –do 30 czerwca 2022r

Płatność za drugi tydzień- do7 lipca 2022r.

Brak wpłaty spowoduje, że dziecko nie będzie przyjęte na półkolonie.

Dane do wpłaty za półkolonie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu, Kilińskiego 37, 39-300 Mielec
nr rachunku: 94 1020 4913 0000 9402 0156 0366
tytułem: imię i nazwisko dziecka, turnus

Karta_1

Karta_2

Program półkolonii

Regulamin półkolonii

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.